Västerås Filatelistförening
admin Titel
Sidbild
Veckans Västeråsfrimärke, del 9

SJ var i början av 1920-talet i behov av en ny loktyp för de södra stambanorna. Från ASEA beställde man därför 50 stycken ellok år 1923. Det första av dessa lok, som fick littera D, hade nr 101 och levererades i maj 1925. Det finns avbildat på frimärket här bredvid från 2006, då den svenska järnvägen fyllde 100 år. De första D-loken fick till en början gå i provdrift på Malmbanan, innan de 1926 placerades i Stocholm, då elektrifieringen av Västra stambanan Göteborg-Stockholm blev klar.

D-loket var ett universallok, som kunde nyttjas för både tung godstrafik och snabb passagerartrafik. 1933 ändrades litterat för de godstågsväxlade D-loken till Dg, medan de snälltågsväxlade fick littera Ds. Samma år slutade man även tillverka lokens korg i trä och i stället fick de en nitad stålkorg.

Fram till 1943 tillverkades totalt 333 D-lok av ASEA. De flesta loken byggdes om under 1950- och 60-talen och fick bland annat starkare motorer. De resterande slopades under 1960- och 70-talen, då Rc-loken började ta över. Men flera gamla D-lok finns bevarade som museilok. Det första loket, nr 101, som avbildas på frimärket ovan, kan numera beskådas på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Publicerad: 3 mars 2008

Senaste nytt:
Pil 2024-06-10
Pil 2024-06-02
Pil 2024-06-01
Pil 2023-05-02
Pil 2023-01-20
Startsidan | Nyheter | Om föreningen | Mötesprogram | Bli medlem | Västeråsfilateli | Kontakt | Länkar
Webbredaktör: | Frimärksbilder: © Posten AB | Om cookies | Senast uppdaterad: 2024-06-10