Västerås Filatelistförening
admin Titel
Sidbild
Veckans Västeråsfrimärke, del 23

Här ska nu presenteras ytterligare ett av märkena ur serien med de svenska riksregalierna från 1971. Frimärket till höger föreställer det äldre av Gustav Vasas två rikssvärd, vars historia delvis är höljt i dunkel. Första gången det omnämns är i ett kungligt klädkammarinventarium från 1557, men sannolikt bör det ha tillverkats utomlands under tidigt 1500-tal. Vissa inskriptioner tyder på att svärdet kanske härrör från Passau. Fästet är dock av yngre datum än klingan och troligen utfört i Sverige.

Svärdets totala längd är 132,5 cm, varav klingan mäter 102,7 cm, vilket är något kortare än Gustav Vasas yngre rikssvärd. Klingan, vars övre del endast avbildas på frimärket, har en vackert etsad dekorering, föreställande två scener ur romerska historien. Gravören Augustin Hirschwogel i Nürnberg har utpekats som den tänkbare mästaren. Ursprungligen har klingan dessutom varit förgylld.

Trots den rika dekoreringen är det frågan om ett riktigt riddarsvärd, med kraftig klinga, ås och blodrand. Kanhända har det också använts som kröningssvärd av Erik XIV. Den som vill kan i varje fall beskåda detta äldre rikssvärd och övriga riksregalier i Skattkammaren på Stockholms slott.

Publicerad: 9 juni 2008

Senaste nytt:
Pil 2024-06-10
Pil 2024-06-02
Pil 2024-06-01
Pil 2023-05-02
Pil 2023-01-20
Startsidan | Nyheter | Om föreningen | Mötesprogram | Bli medlem | Västeråsfilateli | Kontakt | Länkar
Webbredaktör: | Frimärksbilder: © Posten AB | Om cookies | Senast uppdaterad: 2024-06-10