Västerås Filatelistförening
admin Titel
Sidbild
Veckans Västeråsfrimärke, del 56

Vid riksmötet i Västerås 1544 kom en arvförening om tronföljden till stånd, som innebar att arvkungadömet infördes i Sverige. Motivet på de två frimärkena nedan visar kung Gustav Vasa och till vänster om honom står hans äldste son Erik, 8 år, som efter faderns död 1560 i enlighet med den nya successionsordningen besteg tronen som Erik XIV.

Frimärkena ifråga utgavs 1941 till 400-årsminnet av den första kompletta bibelöversättningen på svenska, som publicerades 1541. Förlagan till frimärkena är en freskomålning av Johan Gustaf Sandberg (1782-1854) och kan beskådas i Vasakoret i Uppsala domkyrka. Motivet föreställer alltså kungen som mottar den nya bibeln, vars titel är Biblia / Thet är / All then Helgha Scrifft / på Swensko.

Tre centrala gestalter i den svenska reformationen ledde översättningsarbetet. Längst till vänster står Laurentius Andreæ (c:a 1470-1552) och till höger bröderna Olaus (1493-1552) och Laurentius Petri (1499-1573). Det var främst utifrån Luthers tyska bibel från 1534 som den svenska bibeln översättes. Likväl kom översättningen att få stor betydelse för svenska skriftspråkets utveckling. En mer enhetlig stavning etablerades och de nymodiga bokstäverna å, ä och ö fick en allmänare spridning.

Publicerad: 12 oktober 2009

Senaste nytt:
Pil 2024-06-10
Pil 2024-06-02
Pil 2024-06-01
Pil 2023-05-02
Pil 2023-01-20
Startsidan | Nyheter | Om föreningen | Mötesprogram | Bli medlem | Västeråsfilateli | Kontakt | Länkar
Webbredaktör: | Frimärksbilder: © Posten AB | Om cookies | Senast uppdaterad: 2024-06-10